Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)

A szervezet neve:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján 2022-ben a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényben döntött többek között a Kulturális és Innovációs Minisztérium létrejöttéről. A miniszter feladat-és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128-139. §-a sorolja fel.

Intézményi elérhetőség:

Cím: 1055, Budapest, Honvéd u. 13-15.

email cím: ksh@kim.gov.hu

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programmal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a Stratégiai és Elemzési Főosztály vezetői Lengyel Zoltán főosztályvezető, és Kovács Beáta osztályvezető tud tájékoztatást adni a zoltan.lengyel@kim.gov.hu valamint beata.kovacs@kim.gov.hu címeken.

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium adatgyűjtése szakterületenként az alábbi:

 1. A kulturális szakterülettel kapcsolatos hivatalos statisztikai adatgyűjtése során az adatszolgáltatók a közművelődési tevékenységet folytató intézmények, önkormányzatok, szervezetek, vállalkozások; a könyvtárak; az állatkertek (vadasparkok és kultúrparkok); a muzeális intézmények; a kiállítás szervezők; a levéltárak és az előadó-művészeti szervezetek: színházak, táncegyüttesek, zenekarok. A közművelődési adatgyűjtés végrehajtásában a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Igazgatóság, a könyvtári adatgyűjtés végrehajtásában az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, a levéltári adatgyűjtés végrehajtásában a Magyar Nemzeti Levéltár vállal szerepet. Közvetlenül a Minisztériumnak szolgáltatnak adatot a nyilvántartott színházak, táncegyüttesek, zenekarok tevékenységükről, a muzeális intézmények és az állatkertek. Az adatszolgáltatás évente egy alkalommal egységes felületen elektronikusan történik.
 2. A tárca továbbá adatgyűjtést végez a felnőttképzésre vonatkozóan, amely a „Felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében” történik.
 3. A felsőoktatási szakterületre vonatkozóan is megszervezi és végrehajtja az OSAP-nak megfelelő ágazati és fenntartói irányítást érintő felsőoktatási adatgyűjtéseket, ideértve a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és az oklevelet szerző hallgatók főbb adatait, amelyet az adatszolgáltatók a „Felsőoktatási információs rendszer” használatával teljesítenek.
 4. A szakképzési területre vonatkozóan az adatgyűjtést a szakképző intézmények tevékenységéről, ideértve többek között azok technikai, valamint humánerőforrás ellátottságát a Szakképzés Információs Rendszere (SZIR) rendszeren keresztül látja el a Minisztérium.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

 

A hivatalos statisztikai adatgyűjtések és a statisztikai célú adatátvételek kiterjednek:

 • a közművelődési tevékenységet végző szervezetek adataira
 • magyarországi állatkertek, vadasparkok és kultúrparkok tevékenységére
 • könyvtárak helyzetére és tevékenységére
 • muzeális intézmények adataira
 • jelentésre a kiállításokról, hangversenyekről, levéltárak működéséről, az előadó művészeti szervezetek tevékenységéről
 • a nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásaira
 • a szakképző intézmények tevékenységére
 • a felnőttképzők tevékenységére és
 • a felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adataira.

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 7. melléklet

Kötelező statisztikai adatátvételek és adatkörei: 6. melléklet

Az ellenőrzött és feldolgozott adatállományokból az adatvédelmi szabályok betartásával a KSH publikál adatokat.

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Kulturális adatok

 • A kulturális statisztikai adatgyűjtésekből származó hivatalos, nyilvános adatokat a Kultstat rendszer főoldalán tesszük közzé évenkénti és adatgyűjtésenkénti bontásban, letölthető Excel táblázatos formában. https://kultstat.oszk.hu A publikus adatok bárki számára regisztráció nélkül elérhetőek.

 

 

 • A múzeumi adatokból a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai, Módszertani és Információs Központja (OMMIK) által készített összesítések, infografikák a https://muzeumstat.hu/hu oldalról érhetőek el.