Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Országos Bírósági Hivatal (OBH)

A szervezet neve:

Országos Bírósági Hivatal (OBH)

Intézményi elérhetőség:

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.
E-mail cím: obh@obh.birosag.hu

A hivatalos statisztikai tevékenység körébe tartozó megkereséseket az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez címzetten, a fenti elérhetőségek valamelyikén lehet előterjeszteni.

A statisztikával kapcsolatban felmerülő kérdésekben előzetes tájékoztatást, illetve a megkeresések teljesítését érintő részletes felvilágosítást az Igazgatásszervezési Főosztály Statisztikai Elemző Osztálya tud adni.
E-mail cím: statisztika@obh.birosag.hu vagy FeherZ@obh.birosag.hu
Telefon: 354-4102

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Bírósági Hivatal, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat része, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében végez adatfelvételt:

 • valamennyi bíróság ügyforgalmáról (beszámolási időszak elején folyamatos, beszámolási időszakban érkezett és befejezett, beszámolási időszak végén folyamatban maradt) ítélkezési szintek, eljárás-típusok és ügyszakok szerinti bontásban;
 • a peres és egyes nemperes eljárások befejezésének módjáról;
 • az érkezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyekben a per tárgya értékéről;
 • az eljárás időtartamáról az adott bírósági szinten, a beszámolási időszakban befejezett, valamint a beszámolási időszak végén folyamatban maradt ügyekben;
 • a büntető eljárások jogerősen elítélt vagy felmentett fiatalkorú és felnőtt korú vádlottjainak egyes adatairól.
Adatszolgáltatók: törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria.

Adatfelvételek:

Az Országos Bírósági Hivatal kérdőíves adatgyűjtéssel az alábbi adatfelvételeket hajtja végre:

 • A cégbíróságok ügyforgalmi adatai
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottjáról
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottjáról
Az Országos Bírósági Hivatal a Bírósági Integrált Információs Rendszerből adatátvétel révén az alábbi adatfelvételeket hajtja végre:
 • Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Törvényszékek elsőfokú ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Törvényszékek másodfokú ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai adatai
 • A Kúria ügyforgalmi statisztikai adatai

 

Az Országos Bírósági Hivatal hivatalos statisztikai adatgyűjtéséről további információk az alábbi linkeken érhetők el:

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020

Az előállított adatok, fogalmak, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján (www.birosag.hu):
Adatbázisok/Statisztikai adatok
Az éves és féléves ügyforgalmi adatok (statikus táblák), az évkönyvek, a statisztikai kérdőívek, a statisztikai fogalmak magyarázata és a kapcsolódó elemzések a hivatalos honlapon közzétételre kerülnek.

Az adatfelvétel módszertana

A bírósági ügyforgalmi statisztikai adatfelvételek havi, féléves és éves gyakoriságúak.
Az alábbi adatgyűjtések gyakorisága eseményhez kötött:

 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottjáról
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottjáról