HSSz – Tagok – Országos Bírósági Hivatal (OBH)

A szervezet neve:

Országos Bírósági Hivatal (OBH)

Intézményi elérhetőség:

1055 Budapest, Szalay u. 16.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.
statisztika@obh.birosag.hu

A hivatalos statisztikai tevékenység körébe tartozó megkereséseket az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez címzetten, a fenti elérhetőségek valamelyikén lehet előterjeszteni.

A statisztikával kapcsolatban felmerülő kérdésekben előzetes tájékoztatást, illetve a megkeresések teljesítését érintő részletes felvilágosítást az Igazgatásszervezési Főosztály Statisztikai Elemző Osztálya tud adni.
E-mail cím: statisztika@obh.birosag.hu vagy SzadvariL@obh.birosag.hu
Telefon: 354-4102

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Bírósági Hivatal, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat része, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében adatokat gyűjt:

 • valamennyi bíróság ügyforgalmáról (beszámolási időszak elején folyamatos, beszámolási időszakban érkezett és befejezett, beszámolási időszak végén folyamatban maradt) ítélkezési szintek, eljárás-típusok és ügyszakok szerinti bontásban;
 • a peres és egyes nemperes eljárások befejezésének módjáról;
 • az érkezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyekben a per tárgya értékéről;
 • az eljárás időtartamáról az adott bírósági szinten, a beszámolási időszakban befejezett, valamint a beszámolási időszak végén folyamatban maradt ügyekben;
 • a büntető eljárások jogerősen elítélt vagy felmentett fiatalkorú és felnőtt korú vádlottjainak egyes adatairól.
Adatszolgáltatók: törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria.

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Bírósági Hivatalhoz az adatszolgáltatók az alábbi kérdőíveken szolgáltatnak adatokat:

 • Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése – K-M minta
 • A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése – Elsőfokú ügyek – NI minta
 • A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése – Fellebbezett ügyek - NII minta
 • Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése – O minta
 • A cégbíróságok ügyforgalmi adatai
 • A Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése – L minta
 • Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése – T minta
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottjáról
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottjáról

 

Az Országos Bírósági Hivatal hivatalos statisztikai adatgyűjtéséről további információk az alábbi linkeken érhetők el:

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján:
Országos Statisztikai Adatok
Az éves és féléves ügyforgalmi adatok a hivatalos honlapon közzétételre kerülnek.

Az adatgyűjtés módszertana

Az adatgyűjtés havi, féléves és éves gyakoriságú.