Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Országos Bírósági Hivatal (OBH)

A szervezet neve:

Országos Bírósági Hivatal (OBH)

Intézményi elérhetőség:

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.

E-mail cím: obh@obh.birosag.hu

A hivatalos statisztikai tevékenység körébe tartozó megkereséseket az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez címzetten, a fenti elérhetőségek valamelyikén lehet előterjeszteni.

A statisztikával kapcsolatban felmerülő kérdésekben előzetes tájékoztatást, illetve a megkeresések teljesítését érintő részletes felvilágosítást az Igazgatásszervezési Főosztály Statisztikai Elemző Osztálya tud adni.

E-mail cím: statisztika@obh.birosag.hu vagy FeherZ@obh.birosag.hu

Telefon: 354-4102

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Országos Bírósági Hivatal, mint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat része, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében végez adatfelvételt:

 • valamennyi bíróság ügyforgalmáról (beszámolási időszak elején folyamatos, beszámolási időszakban érkezett és befejezett, beszámolási időszak végén folyamatban maradt) ítélkezési szintek, eljárás-típusok és ügyszakok szerinti bontásban;
 • a peres és egyes nemperes eljárások befejezésének módjáról;
 • az érkezett polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási ügyekben a per tárgya értékéről;
 • az eljárás időtartamáról az adott bírósági szinten, a beszámolási időszakban befejezett, valamint a beszámolási időszak végén folyamatban maradt ügyekben;
 • a büntető eljárások jogerősen elítélt vagy felmentett fiatalkorú és felnőtt korú vádlottjainak egyes adatairól.

Adatszolgáltatók: törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria.

Adatfelvételek:

Az Országos Bírósági Hivatal kérdőíves adatgyűjtéssel az alábbi adatfelvételeket hajtja végre:

 • A cégbíróságok ügyforgalmi adatai
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottjáról
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottjáról

Az Országos Bírósági Hivatal a Bírósági Integrált Információs Rendszerből adatátvétel révén az alábbi adatfelvételeket hajtja végre:

 • Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Törvényszékek elsőfokú ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Törvényszékek másodfokú ügyforgalmi statisztikai adatai
 • Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai adatai
 • A Kúria ügyforgalmi statisztikai adatai

 

Az Országos Bírósági Hivatal hivatalos statisztikai adatgyűjtéséről további információk az alábbi linkeken érhetők el:

Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programban (OSAP) elrendelt adatfelvételek:

https://www.ksh.hu/osap

Kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek és adatkörei: 12. melléklet

Kötelező statisztikai adatátvételek és adatkörei: 8. melléklet

Az előállított adatok, fogalmak, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Az Országos Bírósági Hivatal honlapján (www.birosag.hu):
Adatbázisok/Statisztikai adatok
Az éves és féléves ügyforgalmi adatok (statikus táblák), az évkönyvek, a statisztikai kérdőívek, a statisztikai fogalmak magyarázata és a kapcsolódó elemzések a hivatalos honlapon közzétételre kerülnek.

Az adatfelvétel módszertana

A bírósági ügyforgalmi statisztikai adatfelvételek havi, féléves és éves gyakoriságúak.

Az alábbi adatgyűjtések gyakorisága eseményhez kötött:

 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás fiatalkorú vádlottjáról
 • Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás felnőtt korú vádlottjáról