Ugrás a tartalomhoz

HSSz – Tagok – Agrárminisztérium (AM)

A szervezet neve:

Agrárminisztérium (AM)

 

Az Agrárminisztérium (AM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (statútum rendelet) 162. §-a alapján a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Földművelésügyi Minisztérium átnevezésével működik tovább.”

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Apáczai Csere János u. 9., 1052
A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket az agrarstatisztika@am.gov.hu E-mail címre várjuk.

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Agrárminisztérium az agrárgazdaság hitelezési folyamatait, a környezet állapotát, valamint az erdő- és vadgazdálkodás helyzetét bemutató statisztikai adatokat állít elő és publikál. Az Agrárminisztérium az agrárgazdaság helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és az Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

  • Az agrárgazdasági hitelekkel kapcsolatos statisztikák valamennyi agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak, és bemutatják a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve a gazdasági szervezetek teljes hitelállományát és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hiteleinek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.
  • A környezeti statisztikai adatok egyrészt mérőállomások adatai alapján számszerűsítik a levegő károsanyag-tartalmát, másrészt a védett természeti területek nagyságáról adnak éves gyakoriságú tájékoztatást.
  • Az erdészeti adatok a szaporítóanyag-termelést, a fakitermelést és –feldolgozást, illetve az erdőkárok adatait mutatják be évenként, a Nemzeti Földügyi Központ állítja elő őket.
  • A vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak, és a vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2020

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2020

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2020

 

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Az Agrárminisztérium statisztikai honlapja:

www.agrarstatisztika.kormany.hu

További információ:

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézet (korábban: AKI)

 

Környezetvédelem:

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat

European Environment Agency

Természetvédelmi adatok (A Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapja)

Natura 2000 honlapja

European Environment Agency – Air quality index

 

Erdészet:

Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv

Országos Vadgazdálkodási Adattár